Jeg snakker eller skriver gjerne om mine mer og

mindre dyrekjøpte erfaringer.


Svært mange av dem som inviterer meg til å holde

foredrag eller skrive kronikker er i tvil om dette er noe jeg

ønsker, eller pleier å gjøre.

Det må bety at jeg er for vanskelig tilgjengelig. Jeg håper

nettsiden min skal bøte på det.

Tidligere hadde jeg teorien om mestring av kriser og

motgang fra videreutdanning i veiledning fra Trondheim.

De siste årene har gitt meg praksisen.  

Min erfaring fra bokskriving, fra nærkontakt med

helsevesenet, fra Kongo med Leger uten grenser, fra livet

med en kreftsyk datter, og fra hennes død har gitt meg

kunnskap som jeg finner meningsfullt å bruke.

For oppdrag: gcorwin@online.no


(c) Gunnhild Corwin

Publiserte artikler og kronikker:

Tidsskriftet for Den norske legeforening

Bladet Kreftsykepleien

Støtteforeningen for kreftrammede

Aftenposten, VG, Asker og Bærums Budstikke, Kragerø

Blad – Vestmar

Les mer: Et utvalg av foredrag jeg har holdt.

Les mer: Tilbakemeldinger

Les mer: Div. artikler og kronikker, skrevet av meg


Oppdrag
Oppdrag